Ilmoitukset

Kirjoittajakutsu / Författarinbjudan: Ortodoksia 63

2022-05-02

Suomen ortodoksinen kirkko sai autonomisen aseman vuonna 1923. Vuonna 2023 tästä tulee kuluneeksi sata vuotta. Kutsumme Ortodoksia-aikakauskirjan 63. vuosikertaan erityisesti kirjoituksia, jotka liittyvät autonomisen aseman vahvistaneen Tomos-asiakirjan syntyvaiheisiin ja merkitykseen Suomen paikallisessa ortodoksisessa kirkossa.

Haluamme myös huomioida Ukrainassa keväällä 2022 syttyneen sodan vaikutukset ortodoksisten paikalliskirkkojen tilanteeseen ja kirkkojen välisiin suhteisiin. Toivotammekin tervetulleiksi myös kirjoituksia esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • kirkollisten rakenteiden murrokset
  • kirkollisten jurisdiktioiden suhteet
  • autonomia ja autokefalia
  • sota ja rauha
  • ortodoksisten kirkkojen suhteet muihin kirkkoihin

Tekstit voivat olla tieteellisiä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, tutkimusesittelyitä ja kirja-arvioita. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustalle viimeistään 1.3.2023. Tutkimusartikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton päivillä syyskuussa 2023. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (www.ortodoksia.fi).

Lisätietoja:

Päätoimittaja Maria Takala-Roszczenko, maria.takala@uef.fi

Toimitussihteeri Talvikki Ahonen, talvikki.ahonen@helsinki.fi

*****

Den finska ortodoxa kyrkan fick autonom status 1923. År 2023 kommer det att ha gått hundra år. I den 63:e upplagan av journalen Ortodoksia inbjuder vi särskilt skrifter som behandlar ursprunget och betydelsen av det Tomos-dokumentet som förstärkte den lokala ortodoxa kyrkans autonoma status i Finland.

Vi vill också ta hänsyn till effekterna av kriget i Ukraina våren 2022 med tanke på situationen för lokala ortodoxa kyrkor och relationerna mellan kyrkorna. Vi välkomnar även artiklar om ämnen som granskar

  • förändringar i kyrkliga strukturer,
  • relationer mellan kyrkliga jurisdiktioner,
  • autonomi och autocefali,
  • krig och fred,
  • de ortodoxa kyrkornas relationer till andra kyrkor.

Texter kan vara vetenskapliga artiklar, tal, recensioner, forskningspresentationer och bokrecensioner. Texter publiceras på finska, svenska och engelska. Texter som erbjuds för publicering ska skickas till Ortodoksias publiceringsplattform senast den 1 mars 2023. Forskningsartiklar går igenom en refereegranskning. Årsboken ges ut på det finska ortodoxa prästförbundets dagar i september 2023. Den kommer också att ges ut som en öppen parallellpublikation på publikationsplattformen (www.ortodoksia.fi).

Ytterligare information:

Maria Takala-Roszczenko (maria.takala@uef.fi), huvudredaktör

Talvikki Ahonen (talvikki.ahonen@helsinki.fi), redaktionssekreterare

Lue lisää nimikkeestä Kirjoittajakutsu / Författarinbjudan: Ortodoksia 63

Uusin numero

Vol 61 (2021): Ortodoksia

Teema: Ajankohtaista tutkimusta

Julkaisijat

Ortodoksisten pappien liitto & Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ortodoksisen teologian koulutusohjelma

Toimituskunta

Maria Takala-Roszczenko, toimituskunnan puheenjohtaja, Pekka Metso, päätoimittaja, Talvikki Ahonen, Johan Bastubacka, Ari Koponen, Kaarlo Saarento

Julkaistu: 2021-11-12

Esipuhe

Esitelmät Ortodoksisten pappien liiton opintopäivillä Joensuussa 27.–29.9.2020

Kirjallisuutta

In memoriam

Tietoa kirjoittajista

Näytä kaikki numerot
 
Ohjeita kirjoittajille

Julkaistavaksi ehdotettavat tekstit tarjotaan toimituskunnalle kirjautumalla käyttäjäksi sähköiselle julkaisualustalle ja noudattamalla sen ohjeita. Tutustu julkaisuprosessiin ja kirjoittajaohjeisiin täältä.