Ortodoksia 62: Kirjoittajakutsu

2021-07-28

Kutsumme Ortodoksia-aikakauskirjan 62. vuosikertaan erityisesti kirjoituksia, jotka tarkastelevat ortodoksisen kirkon ja teologian suhdetta ympäristöön ja ekologiseen kriisiin. Toivotamme tervetulleiksi tekstit, joiden näkökulmina ovat esimerkiksi seuraavat tai muut ympäristöön liittyvät teemat:

  • Ortodoksinen ekoteologia ja ympäristöahdistus
  • Askeettinen perinne ja ekologinen kestävyys
  • Kirkolliset ja ekumeeniset ympäristöohjelmat
  • Ortodoksisen ihmiskuvan suhde muuhun luomakuntaan
  • Ortodoksinen ympäristökasvatus

Tekstit voivat olla tieteellisiä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, tutkimusesittelyitä ja kirja-arvioita. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustalle viimeistään 1.3.2022.  Tutkimusartikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton päivillä syyskuussa 2022. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (www.ortodoksia.fi).

Lisätietoja: Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi), päätoimittaja