Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Kirjoittajan ohjeet

Yleistä
Ortodoksia ottaa vastaan julkaistavaksi tarjottavat tekstit sähköisellä julkaisualustalla. Tämä tapahtuu seuraavasti:
1.    Kirjaudu Ortodoksian julkaisualustalle luomalla käyttäjätunnukset.
2.    Valitse avautuvalta sivulta toiminto “Lähetä kirjoitus”.
3.    Seuraa julkaisualustan ohjeita:
•    Vaiheessa ”1. Aloita” valitse kirjoituksen tyyppi (”Osasto”). Halutessasi voit lähettää toimitukselle viestin.
•    Vaiheessa ”2. Lataa käsikirjoitustiedosto” valitse tiedostotyyppi ja lataa tiedosto ”Lataa tiedosto” -painikkeella. Jos lataat yhtä artikkelia koskien useamman tiedoston, toista vaihe 2. kokonaisuudessaan jokaisen tiedoston kohdalla.
•    Vaiheessa ”3. Syötä metatiedot” merkitse kirjoituksen otsake ”Otsikko” ja mahdollinen alaotsake sekä lisää suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät ”Abstrakti”. Jos tekstillä on useampi tekijä, lisää pyydetyt tiedot. Lisää lopuksi 2–4 avainkäsitettä (”Avainsanat”).
•    Vaiheessa ”4. Vahvistus” varmista, että tiedot ovat oikein. Sen jälkeen lähetä tiedosto painamalla ”Suorita lähetys”.
•    Vaiheessa ”5. Seuraavat vaiheet” saat varmistuksen artikkelin lähettämisestä.

Tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon, eikä se saa olla samaan aikaan ehdolla julkaistavaksi muilla julkaisufoorumeilla. Toimitus ottaa vastaan ainoastaan käsikirjoituksia, joissa noudatetaan seuraavia ohjeita.

Tutkimusartikkelit
•    Tutkimusartikkelin laajuus on 45 000–60 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien), sisältäen lähde- ja kirjallisuusluettelon sekä alaviitteet. Toimitus ei ota vastaan artikkeleita, joiden merkkimäärä ylittää 60 000 merkkiä.
•    Artikkeli ladataan alustalle Word-dokumenttina (.doc tai .docx). Mikäli tiedosto sisältää taulukoita, kuvia tai vieraskielisiä fontteja, on lisäksi ladattava PDF-muotoinen kopio. Mahdolliset kuvat ladataan erillisinä tiedostoina (.PDF, .gif tai .jpg.).
•    Artikkelikäsikirjoitus ei saa sisältää kirjoittajan henkilöllisyyden paljastavia tietoja.
•    Alustalle ladataan lisäksi enintään 1 500 merkin laajuinen tiivistelmä käsikirjoituksen kielellä. Tiivistelmää ei lasketa edellä ilmoitettuun merkkimäärään. Jos käsikirjoitus hyväksytään julkaistavaksi, kirjoittajan on lähetettävä lisäksi englanninkielinen käännös tiivistelmästään.
•    Toimituskunta tekee päätöksen siitä, lähetetäänkö tarjottu teksti arvioitavaksi. Hyväksytyt tekstit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Kirjoittajien edellytetään muokkaavan kirjoitustaan lausuntojen ja toimituskunnan antaman palautteen mukaisesti.
•    Mikäli tarjottua tekstiä ei julkaista, kirjoittajalle ilmoitetaan siitä mahdollisimman pian.
•    Vertaisarviointiprosessin vaiheet tallentuvat Ortodoksian julkaisualustalle.

Leipäteksti
•    Kirjoituksissa käytettävä fontti on Times New Roman (12 pt). Kreikan, heprean ym. vastaavien kielten kirjasimina käytetään Unicode-fontteja.
•    Korostuksista voi harkiten käyttää kursivointia ja lihavointia. Alleviivausta ei pääsääntöisesti käytetä. Teosten ja lehtien nimet kursivoidaan. Raamatun ja sen kirjojen nimiä ei kursivoida. Lainatut vieraskieliset termit ja fraasit (esimerkiksi a priori, par excellence) kursivoidaan, henkilöiden nimiä tai lyhenteitä taas ei.
•    Lyhenteitä (mm., esim., jne.) tulee välttää. Pääsääntöisesti ne avataan (ei Ut:ssa vaan Uudessa testamentissa). Poikkeuksen muodostavat Raamatun kirjojen lyhenteet, joina käytetään vuoden 1992 käännöksen mukaisia lyhenteitä.
•    Lyhyet lainaukset kirjoitetaan tekstin sisälle lainausmerkkeihin. Mikäli lainaus laajenee yli kolmelle riville, erotetaan se leipätekstistä omaksi sisennetyksi kappaleekseen, jonka fonttikoko on 10pt.

Viitteet
•    Kirjallisuusviitteet kirjoitetaan alaviitteisiin. Viitteet muotoillaan seuraavasti:
      McGuckin 2001, 153.
      McGuckin 2001, 153–162.
•    Viitteeseen sijoitetussa keskustelussa teokseen on mahdollista viitata seuraavasti:
      Toisaalta McGuckin (2001, 153–162) toteaa, että…
•    Sivunumeroissa lukuväli esitetään puolipitkällä viivalla (–) (esim. 153–162, ei 153-162).

Lähde- ja kirjallisuusluettelo
•    Lähteet ja kirjallisuus erotetaan toisistaan seuraavasti: Lähteet: eriteltyinä arkistolähteet, tekstilaitokset, lähdejulkaisut, lehdet ja muut mahdolliset lähderyhmät. Kirjallisuus: tutkimuskirjallisuus.

•    Kirjoittajan nimi mainitaan vain kerran, jos teoksia luetellaan useita. Nimikkeet listataan kirjoittajan nimen alle kronologisesti. Otsikko ja alaotsikko erotetaan pisteellä.

•    Luettelossa esitetään ensin joko kirjoittajan (tai toimitetun teoksen) koko nimi omalla rivillään. Toisen rivin alussa on vuosiluku ja sarkaimella erotettuna teoksen tai artikkelin nimi, mahdolliset toimittajat, julkaisusarja, kustannuspaikka ja kustantaja. Jos kyseessä on artikkeli, artikkelin otsikon jälkeen tulee väliviiva (–), jonka jälkeen ilmoitetaan kokoomateoksen, lehden tms. tiedot. Artikkelien kohdalla luettelotietoon lisätään lopuksi sivunumero.

Esimerkkejä:
Taft, Robert
2004    The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and Other Preanaphoral Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom. Orientalia Christiana Analecta, Vol. 200. 4th ed. Roma. Pontificium Institutum Studiorum Orientalium.

Orthodox Identities
2014    Orthodox Identities in Western Europe. Migration, Settlement and Innovation. Ed. by Maria Hämmerli and Jean-Francois Mayer. Burlington. Ashgate.

Walker, Andrew
2000    The Prophetic Role of Orthodoxy. – Living Orthodoxy in the Modern World. Ed. by Andrew Walker & Costa Carras. Crestwood. SVS Press. 217–235.

Katsaukset ja tutkimusesittelyt
Katsauksien ja tutkimusesittelyjen enimmäislaajuus on 25 000 merkkiä (välilyönnit ja alaviitteet mukaan luettuina). Asettelujen sekä mahdollisten viitteiden ja luetteloiden osalta noudetaan samoja ohjeita kuin tutkimusartikkeleissa.

Kirja-arvostelut
Kirja-arvostelun enimmäislaajuus on 4 000 merkkiä. Kirja-arvostelulla tulee olla teosta lyhyesti luonnehtiva otsake. Tiedot arvioitavasta teoksesta merkitään arvostelun alkuun seuraavasti: Tekijän nimi, Otsikko. Alaotsikko. Sarja. Kustannuspaikka: Kustantaja vuosi, sivumäärä.

Tietosuojaseloste

Sivustolle tallennettuja nimi- ja sähköpostiosoitetietoja käytetään ainoastaan osoitettuun tarkoitukseensa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.