Kirjoittajakutsu: Ortodoksia 57 (2017)

2017-08-11

 KIRJOITTAJAKUTSU

 Ortodoksia 57 (2017)

Teema: Kieli ja käännökset 

Ortodoksian 57. vuosikirjaan kutsutaan kirjoituksia, joissa käsitellään liturgisiin kieliin ja kirkollisten tekstien käännöksiin liittyviä kysymyksiä historiassa ja tänä päivänä. Ne voivat tarkastella muun muassa seuraavia aiheita:

  • pyhä kieli vs. kansankieli
  • suomenkieliset liturgiset tekstit, niiden synty, julkaisut
  • pyhän tekstin kääntämisen problematiikka
  • kieli ja kansallisuus kirkossa

Kontekstina voi huomioida myös vuonna 2017 vietettävät reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhlavuodet.

Toivotamme tervetulleiksi tieteelliset artikkelit, puheenvuorot tai katsaukset, tutkimusesittelyt ja kirja-arviot. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Käsikirjoitukset tulee lähettää päätoimittajalle (ks. alla) viimeistään 1.2.2017 mennessä, minkä jälkeen tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton vuosijuhlana 26.9.2017. Se tulee myös ilmestymään rinnakkaisjulkaisuna (open access) Ortodoksian verkkosivulla.

Artikkelin laajuus on 45 000–60 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien). Siihen liitetään 3000 merkin laajuinen englanninkielinen tiivistelmä, jota ei lasketa kokonaismerkkimäärään. Puheenvuoron tai katsauksen enimmäislaajuus on 20 000 merkkiä, tutkimusesittelyn 25 000 merkkiä ja kirja-arvion 4000 merkkiä.

 Tarkemmat tekniset ohjeet kirjoittajille ovat saatavilla julkaisun päätoimittaja Pekka Metsolta, pekka.metso@uef.fi.

Ortodoksian toimituskunta          

Ari Koponen

Pekka Metso

isä Mikael Sundkvist

Maria Takala-Roszczenko

Grant White