Ortodoksia 61: Kirjoittajakutsu / Författarinbjudan

2020-11-20

Teema: Sairaus ja jumalanpalvelus

Ortodoksian 61. vuosikirjaan kutsutaan kirjoituksia, joissa käsitellään sairauden ja ortodoksisen jumalanpalveluselämän suhdetta erityisesti COVID-19 -pandemian kontekstissa. Aihetta voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

  • poikkeusoloissa muuttuneet liturgiset käytännöt
  • yksilöiden kokemukset pandemiasta kirkollisessa elämässä
  • paikalliskirkkojen reaktiot pandemiaan eri puolilla maailmaa
  • sairauden, sakramenttiteologian ja teologisen ihmiskuvan väliset yhteydet

Toivotamme tervetulleiksi tieteelliset artikkelit, puheenvuorot tai katsaukset, tutkimusesittelyt ja kirja-arviot. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustalle viimeistään 1.3.2021 mennessä.  Tutkimusartikkelit käyvät läpi referee-menettelyn. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton vuosijuhlana syyskuussa 2021. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (www.ortodoksia.fi).

Lisätietoja: Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi), päätoimittaja

*******

Författarinbjudan

Sjukdom och Gudstjänst

Vi bjuder in alla som är intresserade att skriva i vetenskapliga tidskriften Ortodoksia 61 / 2020. Tidskriftens tema är sjukdom och gudstjänst speciellt i kontexten av COVID-19 pandemin. Ämnet kan behandlas t.ex. ur följande synvinklar:

  • Liturgisk praxis och liturgiska förändringar i undantagsförhållandena
  • Individers erfarenheter angående pandemin och det kyrkliga livet
  • Lokalkyrkornas reaktioner till pandemin i olika delar av världen
  • Kopplingarna mellan sjukdom, sakramentsteologi och teologisk antropologi

Vetenskapliga artiklar, akademiska ställningstaganden eller forskningsöversikter, forskningspresentationer och recensioner välkomnas. Manuskript som erbjuds till publicering bör sändas till redaktionen senast 1.3.2021. Alla artiklar genomgår en refereeprocedur.  Årsboken (tidskriften) publiceras i årsfesten av Förbundet för Ortodoxa Präster i Finland i september 2021. Den publiceras också parallellt som en open access online version i nätet på webbsidan ortodoksia.fi. 

Ytterligare information: Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi), huvudredaktör