Lauletun teologian lähteiltä

Hilkka Seppälä, Ortodoksisen kirkkolaulun teologia. Toim. Seija Lappalainen. Acta musicologica byzantino-fennica 2. Joensuu: Suomen bysanttilaisen musiikin seura ry. 2018, 214 s.