Kysymys papiston toisen avioliiton mahdollisuudesta Venäjän ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa 1917–1918

  • Jelisei Heikkilä Diocese of Helsinki
Avainsanat: Kanoni, Moskovan synodi 1917–1918, avioliitto, ortodoksinen papisto, Venäjän ortodoksinen kirkko

Abstrakti

Tässä artikkelissa valotetaan Moskovassa vuosina 1917–1918 kokoontuneessa Venäjän ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa käytyä keskustelua ja päätöksiä ortodoksisen papiston avioelämän normeista, erityisesti toisen avioliiton solmimismahdollisuudesta. Tarkoituksena on tarkastella aihetta kanonisen oikeuden premisseistä käsin. Moskovan kirkolliskokoukseen liittyvät artikkelin lähteet perustuvat Venäjän federaation valtionarkistosta sekä Venäjän historiallisesta valtionarkistosta kerättyihin pöytä- ja asiakirjoihin. Tutkimusmateriaalista nousevat johtopäätökset antavat ymmärtää, että Moskovan kirkolliskokouksen kanonisen oikeuden tuntijoiden näkemykset kiertyivät vahvasti vanhempien kirkolliskokousten muodostaman ytimen ympärille, millä puolestaan oli ratkaiseva merkitys kokouksen johtopäätöksiin.

Julkaistu
2020-09-26
Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit

Saman kirjoittajan/kirjoittajien luetuimmat artikkelit