Afrikkalainen ortodoksinen filantrooppinen diakonia Keniassa ennen COVID-19-pandemiaa ja sen aikana

  • Fr Evangelos Thiani Orthodox Patriarchal Seminary, Nairobi Kenya
Avainsanat: diakonia, filantropia, Kenian ortodoksinen kirkko, Kenia, pandemia, korona, missio

Abstrakti

Kirkon elämässä, teologiassa ja toiminnassa on kaikkina aikoina esiintynyt filantrooppista diakoniaa. Idän kirkko on osoittanut erityistä pastoraalista huolenpitoa pandemioitten aikana niin Raamatun aikana, varhaiskirkossa kuin nykyajassa. Tässä artikkelissa osoitetaan, että kirkon aktiivisuus pastoraalisessa ja filantrooppisessa diakoniassa normaalioloissa edesauttaa diakoniahankkeiden käynnistämistä vaikeina aikoina. Afrikkalainen ortodoksinen kirkko Keniassa (AOCK) ja sen neljä Aleksandrian kreikkalaisen patriarkaatin alaista hiippakuntaa ovat hyvä nykyhetken esimerkki ortodoksisen kirkon diakoniahankkeista. Kenian kirkko on tarjonnut yhteiskunnassa suoraa ja välillistä humanitaarista tukea normaali- ja poikkeusaikoina. Osa kirkon filantrooppisen diakonian toimista on mahdollistanut suurelle osalle ortodokseja arkielämän hallinnan jo ennen ensimmäistä COVID-19-tapausta maaliskuussa 2020. Kirkon toiminnan tarve on entisestään korostunut koronapandemian aikana ja siirryttäessä sen jälkeiseen aikaan. Deskriptiivis-tulkitsevalla otteella toteutettu artikkeli osoittaa yhtäältä millaista filantrooppista diakoniaa Kenian ortodoksinen kirkko on tehnyt COVID-19-pandemian aikana. Toisaalta se tuottaa tietoa tavasta, jolla Kenian kirkon filantrooppinen diakonia on järjestetty. Kirjallisten lähteitten rinnalla artikkelin aineiston muodostavat 39 haastattelua, jotka on tehty neljän vuoden ajalla AOCK:n johtohenkilöitten keskuudessa. Artikkeli tuottaa arvokasta tietoa diakonian malleista, joita kirkko voi hyödyntää auttaakseen jäseniään ja yhteisöään kriisiaikoina.

Julkaistu
2021-11-12
Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit