Sisällissotaa vai uskonsotaa? Helsingin Sanomien pääkirjoitusten uskonnolle antama rooli Bosnian sisällissodassa 1992–1995

  • Jan Pohjonen Itä-Suomen yliopisto
Avainsanat: Bosnian sota, Bosnia ja Hertsegovina, Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, islam, ortodoksisuus, katolinen kirkko, Jugoslavia, Venäjä, 1990-luku

Abstrakti

Tämä artikkeli selvittää, minkä roolin Helsingin Sanomien pääkirjoitukset antoivat uskonnolle vuosina 1992–1995 käydyn Bosnian sodan eri vaiheissa. Lisäksi selvitetään, mikä merkitys uskonnolla nähtiin olevan sotaa käyvien kansojen ja heidän liittolaistensa väleissä. Bosnian sota kytkeytyi pääkirjoituksissa Jugoslavian monikansaisen ja -uskontoisen valtion väkivaltaiseen hajoamiskehitykseen. Helsingin Sanomien sodasta antama kuva muistutti voimakkaasti sekä toisten länsimaisten tiedotusvälineiden että balkanilaisen sotapropagandan kansojen väleistä antamaa kuvaa.

Julkaistu
2021-11-12
Osasto
Vertaisarvioidut artikkelit