(1)
Suominen-Kokkonen, R. Kulttuuriperinnön Muuttuvat Merkitykset. ORTODOKSIA 2021, 61, 153–154.