Olkinuora, J. (2017) Oktoekhos-järjestelmä bysanttilaisessa ja suomalaisessa käytännössä, ORTODOKSIA, 52, ss. 53-69. Saatavissa: http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/68 (Viitattu: 25syyskuuta2021).