http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/issue/feed ORTODOKSIA 2021-11-12T17:27:56+00:00 Maria Takala-Roszczenko maria.takala@uef.fi Open Journal Systems <p><em>Ortodoksia</em>&nbsp;on ortodoksisen kirkon teologiaan, kulttuuriin ja&nbsp;perinteisiin&nbsp;keskittyvä akateeminen aikakauskirja. Sitä julkaisevat yhteistyössä Suomen ortodoksisten pappien liitto ja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto.</p> http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/183 Esipuhe 2021-11-12T16:08:07+00:00 Maria Takala-Roszczenko maria.takala@uef.fi Talvikki Ahonen talvikki.ahonen@uef.fi 2021-11-12T13:39:30+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/178 Uskonto ja luonnontiede: ortodoksisia näkökulmia 2021-11-12T16:08:07+00:00 Juuso Loikkanen juuso.loikkanen@uef.fi <p>Kristinuskon ja luonnontieteen välinen dialogi on viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana noussut yhdeksi kuumimmista puheenaiheista läntisessä akateemisessa uskonnonfilosofiassa. Ortodoksisessa teologiassa vastaava keskustelu on enimmäkseen loistanut poissaolollaan. Esittelen tässä artikkelissa läntisen uskonnonfilosofian piirissä käydyn keskustelun perusmalleja ja haasteita ja pohdin, mitä ortodoksinen perinne voisi tarjota tähän keskusteluun.</p> 2021-11-12T13:36:06+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/175 Afrikkalainen ortodoksinen filantrooppinen diakonia Keniassa ennen COVID-19-pandemiaa ja sen aikana 2021-11-12T16:08:08+00:00 Fr Evangelos Thiani frevangelost@yahoo.com <div class="page" title="Page 34"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Kirkon elämässä, teologiassa ja toiminnassa on kaikkina aikoina esiintynyt filantrooppista diakoniaa. Idän kirkko on osoittanut erityistä pastoraalista huolenpitoa pandemioitten aikana niin Raamatun aikana, varhaiskirkossa kuin nykyajassa. Tässä artikkelissa osoitetaan, että kirkon aktiivisuus pastoraalisessa ja filantrooppisessa diakoniassa normaalioloissa edesauttaa diakoniahankkeiden käynnistämistä vaikeina aikoina. Afrikkalainen ortodoksinen kirkko Keniassa (AOCK) ja sen neljä Aleksandrian kreikkalaisen patriarkaatin alaista hiippakuntaa ovat hyvä nykyhetken esimerkki ortodoksisen kirkon diakoniahankkeista. Kenian kirkko on tarjonnut yhteiskunnassa suoraa ja välillistä humanitaarista tukea normaali- ja poikkeusaikoina. Osa kirkon filantrooppisen diakonian toimista on mahdollistanut suurelle osalle ortodokseja arkielämän hallinnan jo ennen ensimmäistä COVID-19-tapausta maaliskuussa 2020. Kirkon toiminnan tarve on entisestään korostunut koronapandemian aikana ja siirryttäessä sen jälkeiseen aikaan. Deskriptiivis-tulkitsevalla otteella toteutettu artikkeli osoittaa yhtäältä millaista filantrooppista diakoniaa Kenian ortodoksinen kirkko on tehnyt COVID-19-pandemian aikana. Toisaalta se tuottaa tietoa tavasta, jolla Kenian kirkon filantrooppinen diakonia on järjestetty. Kirjallisten lähteitten rinnalla artikkelin aineiston muodostavat 39 haastattelua, jotka on tehty neljän vuoden ajalla AOCK:n johtohenkilöitten keskuudessa. Artikkeli tuottaa arvokasta tietoa diakonian malleista, joita kirkko voi hyödyntää auttaakseen jäseniään ja yhteisöään kriisiaikoina.</p> </div> </div> </div> 2021-11-12T13:40:56+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/177 Sisällissotaa vai uskonsotaa? Helsingin Sanomien pääkirjoitusten uskonnolle antama rooli Bosnian sisällissodassa 1992–1995 2021-11-12T17:27:56+00:00 Jan Pohjonen jan.pohjonen@uef.fi <p style="margin: 0cm 0cm 12.0pt 0cm;">Tämä artikkeli selvittää, minkä roolin Helsingin Sanomien pääkirjoitukset antoivat uskonnolle vuosina 1992–1995 käydyn Bosnian sodan eri vaiheissa. Lisäksi selvitetään, mikä merkitys uskonnolla nähtiin olevan sotaa käyvien kansojen ja heidän liittolaistensa väleissä. Bosnian sota kytkeytyi pääkirjoituksissa Jugoslavian monikansaisen ja -uskontoisen valtion väkivaltaiseen hajoamiskehitykseen. Helsingin Sanomien sodasta antama kuva muistutti voimakkaasti sekä toisten länsimaisten tiedotusvälineiden että balkanilaisen sotapropagandan kansojen väleistä antamaa kuvaa.</p> 2021-11-12T13:42:17+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/184 UT2020-käännöstyössä mukana – ortodoksin näkökulmia 2021-11-12T16:08:10+00:00 Teija Haussalo teija.haussalo@gmail.com 2021-11-12T14:11:09+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/179 "Emme me tiedä, milloin ja missä muodossa Herra antaa ristin" 2021-11-12T16:08:10+00:00 Harri Andreas Linna harri.a.linna@gmail.com 2021-11-12T13:52:30+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/182 Kirkkokuorolaiset ja koronapandemia keväällä 2020 2021-11-12T16:08:10+00:00 Maria Takala-Roszczenko maria.takala@uef.fi <p>Katsauksessa tarkastellaan kesäkuussa 2020 kerättyä aineistoa kyselystä&nbsp;<em>Kirkkokuorolaisten kokemukset koronakeväästä 2020.</em></p> 2021-11-12T13:54:51+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/186 Suomen ortodoksinen kirkko nyt 2021-11-12T16:08:10+00:00 Pekka Metso pekka.metso@uef.fi 2021-11-12T14:22:44+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/187 Kirkon toimintakulttuuri ja toimivan työyhteisön periaatteet 2021-11-12T16:08:10+00:00 Koriala Sirpa sirpa.koriala@valamo.fi 2021-11-12T14:27:32+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/188 Kirkon keskustelukulttuuri 2021-11-12T16:08:11+00:00 Ioannis Lampropoulos ioannis.lampropoulos@ort.fi 2021-11-12T15:25:27+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/189 Koronakevään voitot ja tappiot 2021-11-12T16:08:11+00:00 Maria Hattunen maria.hattunen@ort.fi 2021-11-12T15:55:51+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/180 Naiset, lähetystyö ja Armenian kansanmurha 2021-11-12T16:08:11+00:00 Teuvo Laitila teuvo.laitila@uef.fi 2021-11-12T13:57:20+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/173 Kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset 2021-11-12T16:08:11+00:00 Renja Suominen-Kokkonen renja.suominen-kokkonen@helsinki.fi 2021-11-12T13:56:30+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/172 Tuhti opaskirja 2021-11-12T16:08:11+00:00 Päivi Billie Gynther billie.gynther@gmail.com 2021-11-12T13:59:04+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/181 Rovasti Pekka Timonen 1936–2020 2021-11-12T16:08:11+00:00 Tuomas Kallonen tuomas.kallonen@ort.fi 2021-11-12T13:58:14+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/185 Tietoa kirjoittajista 2021-11-12T16:08:12+00:00 Maria Takala maria.takala@uef.fi 2021-11-12T14:16:06+00:00 ##submission.copyrightStatement##