ORTODOKSIA http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia <p><em>Ortodoksia</em>&nbsp;on ortodoksisen kirkon teologiaan, kulttuuriin ja&nbsp;perinteisiin&nbsp;keskittyvä akateeminen aikakauskirja. Sitä julkaisevat yhteistyössä Suomen ortodoksisten pappien liitto ja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto.</p> fi-FI pekka.metso@uef.fi (Pekka Metso) arkopone@gmail.com (Ari Koponen) su, 27 syys 2020 14:00:26 +0000 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Esipuhe http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/168 Maria Takala-Roszczenko, Pekka Metso ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/168 la, 26 syys 2020 13:42:54 +0000 Kysymys papiston toisen avioliiton mahdollisuudesta Venäjän ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa 1917–1918 http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/164 <p>Tässä artikkelissa valotetaan Moskovassa vuosina 1917–1918 kokoontuneessa Venäjän ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa käytyä keskustelua ja päätöksiä ortodoksisen papiston avioelämän normeista, erityisesti toisen avioliiton solmimismahdollisuudesta. Tarkoituksena on tarkastella aihetta kanonisen oikeuden premisseistä käsin. Moskovan kirkolliskokoukseen liittyvät artikkelin lähteet perustuvat Venäjän federaation valtionarkistosta sekä Venäjän historiallisesta valtionarkistosta kerättyihin pöytä- ja asiakirjoihin. Tutkimusmateriaalista nousevat johtopäätökset antavat ymmärtää, että Moskovan kirkolliskokouksen kanonisen oikeuden tuntijoiden näkemykset kiertyivät vahvasti vanhempien kirkolliskokousten muodostaman ytimen ympärille, millä puolestaan oli ratkaiseva merkitys kokouksen johtopäätöksiin.</p> Jelisei Heikkilä ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/164 la, 26 syys 2020 00:00:00 +0000 Islam idän kirkkojen kanonisessa kirjallisuudessa http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/158 <p>Merkittävä osa kristikuntaa jäi islamilaisen yhteiskunnan alaisuuteen 630-luvulta lähtien, mutta 600‒1100-lukujen kanonisessa kirjallisuudessa islam ilmenee vain hajanaisesti. Asiaa käsiteltiin perusteellisemmin armenialaisessa sekä varsinkin itä- ja länsisyyrialaisissa traditioissa, jotka jäivät islamilaisen vallan alle suunnilleen kokonaisuudessaan. Ongelmaksi muodostui kristittyjen ja muslimien yhteiselämä, eritoten avioliittoon ja uskonnon vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Yleisesti ottaen linjaa voi pitää tiukkana: islamilaisittain teurastetun lihan nauttiminenkin tuomittiin. Latinalaisessa ja varsinkin kreikankielisessä kanonisessa kirjallisuudessa viittauksia on vähemmän. Islamilaisen vallan alueella yhteiselo tapahtui islamilaisen lain ehdoilla ja kanoninen kirjallisuus saattoi vain reagoida islamin määrittelemään tilanteeseen; kristittyjen hallitsemilla alueilla taas muslimeita ei juuri elänyt, joten vastaavalle reagoinnille ei ollut tarvetta.</p> <p>Islamista itsestään ei kanonisessa kirjallisuudessa esitetä arvioita, koska islamin ja kristinuskon syvällinen erilaisuus lähtökohtaisesti ymmärrettiin sanomattakin selväksi. Juutalaisia ja muslimeita ei pyritty rinnastamaan vaan näitä käsiteltiin eri tavalla ja eri kategorioina. Muuten muslimeita käsiteltiin kuin minkä tahansa ei-kristillisen uskonnon edustajia: he yhtäältä eivät saaneet osakseen teologis-diplomaattista kohteliaisuutta asemansa ja painoarvonsa takia, mutta toisaalta heitä ei myöskään demonisoitu kirkoille ja kristityille aiheutettujen vaikeuksien takia. Edes islamilaisen lain kuolemanrangaistus ei saanut kanonisteja muuttamaan perinteisiä kristillisiä linjauksia.</p> Serafim Seppälä ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/158 la, 26 syys 2020 13:46:06 +0000 Kanonisen oikeuden ja yleisen työlainsäädännön rajamailla http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/169 Risto Ikäheimo ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/169 la, 26 syys 2020 13:55:49 +0000 Ortodoksian vanhat numerot avoimesti verkkoon saataville http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/170 Talvikki Ahonen ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/170 la, 26 syys 2020 14:11:05 +0000 Ajankohtaiskatsaus Ruotsin uskontopolitiikkaan http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/157 Päivi Billie Gynther ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/157 la, 26 syys 2020 14:13:36 +0000 "Prokimeni!" http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/162 Mikael Sundkvist ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/162 la, 26 syys 2020 14:20:46 +0000 Avaus ortodoksisuudesta ja sukupuolesta http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/163 Johan Bastubacka ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/163 la, 26 syys 2020 14:31:53 +0000 Petsamon tuntematon pappismarttyyri http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/166 <p>-</p> Pekka Metso ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/166 la, 26 syys 2020 14:37:40 +0000 Kaivattu ja monipuolinen elämäkerta http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/167 Pekka Metso ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/167 la, 26 syys 2020 14:41:08 +0000 Rovasti Unto Päivinen (1938–2019) http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/165 Kaarlo Saarento ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/165 la, 26 syys 2020 14:43:28 +0000 Tietoa kirjoittajista http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/171 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/171 la, 26 syys 2020 14:47:05 +0000