ORTODOKSIA http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia <p><em>Ortodoksia</em>&nbsp;on ortodoksisen kirkon teologiaan, kulttuuriin ja&nbsp;perinteisiin&nbsp;keskittyvä akateeminen aikakauskirja. Sitä julkaisevat yhteistyössä Suomen ortodoksisten pappien liitto ja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto.</p> fi-FI maria.takala@uef.fi (Maria Takala-Roszczenko) talvikki.ahonen@helsinki.fi (Talvikki Ahonen) pe, 12 marras 2021 16:08:12 +0000 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Esipuhe http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/183 Maria Takala-Roszczenko, Talvikki Ahonen ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/183 pe, 12 marras 2021 13:39:30 +0000 Uskonto ja luonnontiede: ortodoksisia näkökulmia http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/178 <p>Kristinuskon ja luonnontieteen välinen dialogi on viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana noussut yhdeksi kuumimmista puheenaiheista läntisessä akateemisessa uskonnonfilosofiassa. Ortodoksisessa teologiassa vastaava keskustelu on enimmäkseen loistanut poissaolollaan. Esittelen tässä artikkelissa läntisen uskonnonfilosofian piirissä käydyn keskustelun perusmalleja ja haasteita ja pohdin, mitä ortodoksinen perinne voisi tarjota tähän keskusteluun.</p> Juuso Loikkanen ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/178 pe, 12 marras 2021 13:36:06 +0000 Afrikkalainen ortodoksinen filantrooppinen diakonia Keniassa ennen COVID-19-pandemiaa ja sen aikana http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/175 <div class="page" title="Page 34"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Kirkon elämässä, teologiassa ja toiminnassa on kaikkina aikoina esiintynyt filantrooppista diakoniaa. Idän kirkko on osoittanut erityistä pastoraalista huolenpitoa pandemioitten aikana niin Raamatun aikana, varhaiskirkossa kuin nykyajassa. Tässä artikkelissa osoitetaan, että kirkon aktiivisuus pastoraalisessa ja filantrooppisessa diakoniassa normaalioloissa edesauttaa diakoniahankkeiden käynnistämistä vaikeina aikoina. Afrikkalainen ortodoksinen kirkko Keniassa (AOCK) ja sen neljä Aleksandrian kreikkalaisen patriarkaatin alaista hiippakuntaa ovat hyvä nykyhetken esimerkki ortodoksisen kirkon diakoniahankkeista. Kenian kirkko on tarjonnut yhteiskunnassa suoraa ja välillistä humanitaarista tukea normaali- ja poikkeusaikoina. Osa kirkon filantrooppisen diakonian toimista on mahdollistanut suurelle osalle ortodokseja arkielämän hallinnan jo ennen ensimmäistä COVID-19-tapausta maaliskuussa 2020. Kirkon toiminnan tarve on entisestään korostunut koronapandemian aikana ja siirryttäessä sen jälkeiseen aikaan. Deskriptiivis-tulkitsevalla otteella toteutettu artikkeli osoittaa yhtäältä millaista filantrooppista diakoniaa Kenian ortodoksinen kirkko on tehnyt COVID-19-pandemian aikana. Toisaalta se tuottaa tietoa tavasta, jolla Kenian kirkon filantrooppinen diakonia on järjestetty. Kirjallisten lähteitten rinnalla artikkelin aineiston muodostavat 39 haastattelua, jotka on tehty neljän vuoden ajalla AOCK:n johtohenkilöitten keskuudessa. Artikkeli tuottaa arvokasta tietoa diakonian malleista, joita kirkko voi hyödyntää auttaakseen jäseniään ja yhteisöään kriisiaikoina.</p> </div> </div> </div> Fr Evangelos Thiani ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/175 pe, 12 marras 2021 13:40:56 +0000 Sisällissotaa vai uskonsotaa? Helsingin Sanomien pääkirjoitusten uskonnolle antama rooli Bosnian sisällissodassa 1992–1995 http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/177 <p style="margin: 0cm 0cm 12.0pt 0cm;">Tämä artikkeli selvittää, minkä roolin Helsingin Sanomien pääkirjoitukset antoivat uskonnolle vuosina 1992–1995 käydyn Bosnian sodan eri vaiheissa. Lisäksi selvitetään, mikä merkitys uskonnolla nähtiin olevan sotaa käyvien kansojen ja heidän liittolaistensa väleissä. Bosnian sota kytkeytyi pääkirjoituksissa Jugoslavian monikansaisen ja -uskontoisen valtion väkivaltaiseen hajoamiskehitykseen. Helsingin Sanomien sodasta antama kuva muistutti voimakkaasti sekä toisten länsimaisten tiedotusvälineiden että balkanilaisen sotapropagandan kansojen väleistä antamaa kuvaa.</p> Jan Pohjonen ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/177 pe, 12 marras 2021 13:42:17 +0000 UT2020-käännöstyössä mukana – ortodoksin näkökulmia http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/184 Teija Haussalo ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/184 pe, 12 marras 2021 14:11:09 +0000 "Emme me tiedä, milloin ja missä muodossa Herra antaa ristin" http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/179 Harri Andreas Linna ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/179 pe, 12 marras 2021 13:52:30 +0000 Kirkkokuorolaiset ja koronapandemia keväällä 2020 http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/182 <p>Katsauksessa tarkastellaan kesäkuussa 2020 kerättyä aineistoa kyselystä&nbsp;<em>Kirkkokuorolaisten kokemukset koronakeväästä 2020.</em></p> Maria Takala-Roszczenko ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/182 pe, 12 marras 2021 13:54:51 +0000 Suomen ortodoksinen kirkko nyt http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/186 Pekka Metso ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/186 pe, 12 marras 2021 14:22:44 +0000 Kirkon toimintakulttuuri ja toimivan työyhteisön periaatteet http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/187 Koriala Sirpa ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/187 pe, 12 marras 2021 14:27:32 +0000 Kirkon keskustelukulttuuri http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/188 Ioannis Lampropoulos ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/188 pe, 12 marras 2021 15:25:27 +0000 Koronakevään voitot ja tappiot http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/189 Maria Hattunen ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/189 pe, 12 marras 2021 15:55:51 +0000 Naiset, lähetystyö ja Armenian kansanmurha http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/180 Teuvo Laitila ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/180 pe, 12 marras 2021 13:57:20 +0000 Kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/173 Renja Suominen-Kokkonen ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/173 pe, 12 marras 2021 13:56:30 +0000 Tuhti opaskirja http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/172 Päivi Billie Gynther ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/172 pe, 12 marras 2021 13:59:04 +0000 Rovasti Pekka Timonen 1936–2020 http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/181 Tuomas Kallonen ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/181 pe, 12 marras 2021 13:58:14 +0000 Tietoa kirjoittajista http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/185 ##submission.copyrightStatement## http://ortodoksia.fi/ojs_3.1/index.php/ortodoksia/article/view/185 pe, 12 marras 2021 14:16:06 +0000