Teema: Missio

Julkaisijat

Ortodoksisten pappien liitto & Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ortodoksisen teologian koulutusohjelma (Lightpress, Kaarina 2016)

Toimituskunta

Maria Takala-Roszczenko, Toimituskunnan puheenjohtaja, Pekka Metso, toimittaja, isä Mikael Sundkvist, Grant White, Ari Koponen

Julkaistu: 2016-09-26

In memoriam