Helsingin hiippakunnan piispan Aleksanterin 80-vuotispäivän 24.9.1963 juhlanumero

Julkaisija: Ortodoksisten pappien liitto

Toimitus: Tapani Repo

Julkaistu: 2021-03-31

Koko numero